Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Βαθμολογία και πρόγραμμα play-off φοιτητριών

ΟΜΑΔΕΣ                    ΒΑΘΜΟΙ          ΑΓΩΝΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ                         11                           5
ΣΣΑΣ                                9                           3
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ                7                           3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                6                            4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ               3                           4
Π.ΑΝ.Θ.ΗΡ.                       0                          5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ           17/05/2018   15:30
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ- ΙΑΤΡΙΚΗ                          0-3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ- ΠΑΝΘΗΡ                         3-0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ- ΣΣΑΣ                                1-3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ               3-0
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ- ΙΑΤΡΙΚΗ                           2-3
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ- ΠΑΝΘΗΡ                          3-0
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ- ΣΣΑΣ                           15/05/2018  15:30
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ                3-0
ΙΑΤΡΙΚΗ- ΠΑΝΘΗΡ                                      3-0
ΙΑΤΡΙΚΗ-  ΣΣΑΣ                                            1-3
ΙΑΤΡΙΚΗ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ                           3-0
ΠΑΝΘΗΡ- ΣΣΑΣ                                            0-3
ΠΑΝΘΗΡ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ                           0-3
ΣΣΑΣ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ                                 16/05/2018  17:30  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου